Voorwaarden

Organisatie
Het congres De recidivist als medeburger is ontwikkeld in samenwerking met dr. Jaap van Vliet, beleidsadviseur en onderzoeker. Mediapartner van het congres is tijdschrift Sozio. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 3 februari 2015 in Congrescentrum de Meervaart te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, www.meervaart.nl.

Deelnamekosten en inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties, boek en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website www.recidivecongres.nl/aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Sozio-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  
Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
  1. Bij annulering vóór 20 januari 2015 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 20 januari en 27 januari 2015 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 27 januari 2015 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Contactpersonen
Programmaontwikkeling:
Dr. Jaap van Vliet, Kenniskring Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Hogeschool Utrecht

Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom
 
Organisatie:
Charlotte Koelmans, Logacom.
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Twitter: @Logacom